General conditions

Article 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen Kompromi BVBA en de Afnemer.
 • 1.2 Ondernemingsgegevens: Anthony meirisonne Marktplein 9 1740 Ternat 02/582.34.93

Article 2. PRIJZEN

 • 2.1 Kompromi BVBA houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
 • 2.3 Kompromi BVBA Kompromi kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

Article 3. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

 • 3.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend.

Article 4. BETALING

 • 4.1 De Afnemer kan kiezen uit de verschillende online betalingsmogelijkheden of cash betalingen.

Article 5. LEVERING EN/OF AFHALING

 • 5.1 Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten.
 • 5.2 Na het definitief maken van de bestelling zal Kompromi BVBA de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaar zetten om op te halen. Indien anders gewenst door de Afnemer, zal hier rekening mee gehouden worden.

Article 6. HERROEPINGSRECHT

 • 6.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Afnemer op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. Kompromi BVBA beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die (het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit).

Article 7. WACHTWOORD EN ACCOUNT

 • 7.1 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Afnemer is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
 • 7.2 Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Afnemer is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Article 8. COOKIES

 • 8.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Afnemer en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

Article 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

Article 10. ANNULATIE

 • 10.1 Bij annulatie is Kompromi BVBA ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen. Bij annulatie 72 uur voor aanvang: 25% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 24 uur voor aanvang: 50% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 1uur voor aanvang: 100% wordt in rekening gebracht.

Article 11. OVERMACHT

 • 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Kompromi BVBA waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Kompromi BVBA toegeleverde producten anderzijds.

Article 12. KLACHTEN

 • 12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: friturr Kompromi, Marktplein 9, 1740 Ternat kompromi@gmail.com Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

Article 13. GESCHILLEN

 • 13.1 Op overeenkomsten tussen Kompromi BVBA en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.